MENU
en nl

Tijdelijke verhuur van woningen

Noorestate Expertblog

2016-07-05 11:25:46 – Noor – Blog

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

tijdelijke woningverhuurTegenwoordig is het voor een verhuurder (eindelijk!) mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst op te stellen met condities die maximaal 2 jaar geldig zijn. Korter kan ook. Dat biedt enorm veel perspectief, want het geeft de verhuurder de mogelijkheid om zijn woning te verhuren, zónder het risico om tot in lengte van dagen aan huurders 'vast te zitten'.

Noorestate is uiteraard in het bezit van het contract dat deze tijdelijke vorm van verhuur regelt. Alvast een tip van de sluier.

De belangrijkste kenmerken van deze huurovereenkomst voor bepaalde tijd

  • De huurder heeft bij dit model geen huurbescherming en moet dus vertrekken na afloop van de afgesproken termijn (maximaal 2 jaar), mits de verhuurder een schriftelijke mededeling over de einddatum heeft gestuurd.
  • Huurder kan binnen deze periode op elk moment opzeggen met 1 maand opzegtermijn.
  • Deze huurovereenkomst eindigt van rechtswege(!), mits de verhuurder een schriftelijke mededeling over de einddatum heeft gestuurd
  • Deze mededeling mag niet eerder gestuurd worden dan 3 maanden voor de einddatum en niet later dan 1 maand voor de einddatum en houdt niet meer in dan de volgende tekst: ‘Bij dezen delen wij u mee dat de huurovereenkomst voor de woning gelegen aan de .... te ..... , die u huurt van ....... , eindigt op ............... ‘.
  • Verlenging van dit contract met bepaalde tijd is niet mogelijk. Gaat verhuurder na óf tijdens de termijn van 2 jaar een nieuwe overeenkomst aan met dezelfde huurder, dan loopt de overeenkomst door voor onbepaalde tijd. Verlengen onder dezelfde condities is dus niet mogelijk. Bij een 2e contract geniet de huurder volledige huurbescherming.

Meer informatie over je woning (tijdelijk) verhuren?

Wil je meer weten over de mogelijkheid om je woning tijdelijk te verhuren? Neem geheel vrijblijvend contact op via 06 14 23 64 64 of stuur een mail noor@noorestate.com